پروژه های ماکان شرق ایرانیان

پروژه های ماکان شرق ایرانیان

فروش و تجهیز دو ابرکارخانه آسفالت با ظرفیت 240 تن بر ساعت

فروش و تجهیز دو ابرکارخانه آسفالت با ظرفیت 240 تن بر ساعت

ساخت باکت ( هاپر ) فینیشر 1502 ویرتگن

ساخت باکت ( هاپر ) فینیشر 1502 ویرتگن

تعمیرات فینیشر 2-1803 شهر اصفهان

تعمیرات فینیشر 2-1803 شهر اصفهان

رفع اشکال موتور 1106D پرکنز - فینیشر 2-1803 فوگل ویرتگن

رفع اشکال موتور 1106D پرکنز - فینیشر 2-1803 فوگل ویرتگن

رفع اشکال شیر هیدرولیک پمپ حرکت فینیشر هپکو 176

رفع اشکال شیر هیدرولیک پمپ حرکت فینیشر هپکو 176

رفع اشکال اتوماسیون کارخانه آسفالت 240 تن بنینگهوون

رفع اشکال اتوماسیون کارخانه آسفالت 240 تن بنینگهوون

اورهال کامل فینیشر هپکو 176 سیرجان

اورهال کامل فینیشر هپکو 176 سیرجان

تعمیر موتور فینیشر 1603-3 فوگل ویرتگن

تعمیر موتور فینیشر 1603-3 فوگل ویرتگن

اورهال (تعمیرات کامل) فینیشر 1803 - 3 فوگل ویرتگن

اورهال (تعمیرات کامل) فینیشر 1803 - 3 فوگل ویرتگن

فروش و نصب سنگ شکن معدنی با ظرفیت 240 تن بر ساعت

فروش و نصب سنگ شکن معدنی با ظرفیت 240 تن بر ساعت